ARAHAN UNTUK PELAJAR:

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

e-Penilaian  Pensyarah  KMK  disediakan  untuk  mendapat maklumbalas daripada pelajar bagi tujuan penambahbaikan.

Semua pelajar PST dikehendaki menilai pensyarah TUTORIAL bagi setiap subjek pada Semester 2 Sesi 2018/2019.   

Klik pada e-Penilaian Pensyarah KMK.

Terima kasih atas kerjasama yang diberikan.