ARAHAN UNTUK PELAJAR:

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

e-Penilaian  Pensyarah KMK disediakan untuk mendapat maklumbalas daripada pelajar bagi tujuan penambahbaikan.

Semua pelajar KMK dikehendaki menilai pensyarah TUTORIAL bagi setiap subjek pada Semester 1 Sesi 2020/2021.   

Klik pada e-Penilaian Pensyarah KMK.

Terima kasih atas kerjasama yang diberikan.